Dây bình bát hay còn có tên gọi khác là dưa chuột dại, bát bát, mảnh bát, miểng bát, chùm thẳng, dây bát… Danh pháp khoa học là Coccinia...
Đọc tiếp »