Tam Thất Bắc (để phân biệt với cây Tam Thất ở miền Nam) còn có tên là Sâm Tam Thất, Kim Bất Hoán hay Điền Thất Nhân Sâm. Tên...
Đọc tiếp »